• 1-decano.png
  • 2-secretaria-academica.png
  • 3-secretaria-administrativa.png
  • 4-secretaria-estudiantil-.png
  • 5-subsecretario-graduados.png

 

Decano: Mg. Gustavo Kofman

Secretaria Académica: Lic. Mercedes Cacerés

Secretaria Administrativa: Abog. Patricia Inés Escudero

Subsecretario de Graduados: Lic. Facundo Díaz

Secretaria Estudiantil: Srta. Florencia Tapia